Misyon namin sa Ang mga Pakikipagsapalaran ni Pili na lumikha ng mga aklat at iba pang produktong pang-edukasyon na nagpapataas ng kamalayan ng mga bata sa mga pandaigdigang isyu sa kapaligiran at nagtataguyod ng multi-linggwal na kakayahan sa pagbasa at pagsulat.

Bumili Ngayon (Buy Now)
Aming mga Mambabasa
Opisyal na Listahan ng Distribusyon ng Aklat
Magdonasyon Ngayon

The Adventures of Pili

Lumilikha kami ng mga aklat na may mga ilustrasyon na tumutugon sa kasalukuyang panawagan na maturuan ang mga bata na komportableng humaharap sa mga pandaigdigang hamon. Ang Pandaigdigang kahandaan ay tungkol sa pag-unawa sa mga pagkakaugnay-ugnay at koneksyon, pagiging komportable sa pagkakaiba, at ang pagsasalita ng ibang mga wika bukod sa sarili nating wika. Sa pamamagitan ng mga kasiya-siyang pakikipagsapalaran sa buong mundo, tinatalakay ng aming mga aklat ang konsepto ng kapayapaan at pandaigdigang kahandaan, pagkakaiba-iba at paglinang ng kultura, pamumuhunan, at pangangalaga sa kapaligiran.

Ang mga Pakikipagsapalaran ni Pili ay higit pa sa isang saling-wika na nagtuturo sa mga bata ng pangalawang wika. Sa pamamagitan ng mga katangi-tanging ilustrasyon, makakahanap ang mga magulang at tagapagturo ng isang mabisang kasangkapan para masuportahan ang mga nagsisimula pa lang matutong magbasa. Ang mga kuwento namin ay maingat na isinalaysay at itinataguyod nito ang bi-literacy mula sa murang edad.

Sa tulong mo, maipapakalat natin ang serye ng aklat na ito sa buong mundo. Ang mga Pakikipagsapalaran ni Pili ay isang proyekto ng pagmamahal. Isang bahagi mula sa kabuuang malilikom ay makakatulong sa pamamahagi ng mga libreng kopya ng aming mga aklat sa mga liblib na komunidad sa mga papaunlad pa lamang na mga bansa. Noong 2019, namahagi kami ng 5,000 libreng bilinggwal na aklat sa mga lugar gaya ng Amazon, Orinoco River, at sa marami pang ibang lugar, makikita mo ang kabuuang listahan ng distribusyon dito. Bukas kami para sa iba pang ideya at pakikipagtulungan. Ipaalam lang sa amin. Gusto naming makarinig mula sa inyo.

Ang mga kontribusyon para sa Ang mga Pakikipagsapalaran ni Pili ay maaari na ngayong bawasin sa pagkukuwenta ng buwis at tatanggapin ito sa pamamagitan ng aming fiscal sponsor, Ang Safina Center, na isang kawanggawa na kinikilala ng IRS na libre sa pagbabayad ng buwis sa ilalim ng Seksyon 501(c)(3). ****** Siguraduhing malinaw mong naipahayag na ang iyong donasyon ay para sa Ang mga Pakikipagsapalaran ni Pili kung sakaling magbibigay ka ng donasyon. ****** Para magbigay ng donasyon gamit ang Paypal o credit card, mag-click dito:

Unknown-2
Magdonasyon Ngayon

Si Kike Calvo ay isang award-winning na litratista, mamamahayag, at may-akda na tutok sa kultura at kapaligiran.

banner11

Nadestino na si Kike sa marami nang bansa habang binubuo niya ang mga samut-saring kuwento tulad ng sa mga beluga sa Arktiko hanggang sa mga tradisyunal na kasuotan ng mga Hmong sa Laos. Nailathala na ang mga kuhang-larawan ni Kike sa National Geographic, New York Times, Time, The Wall Street Journal, The Washington Post, New York Magazine, Rolling Stone, at Vanity Fair, at iba pa. Ang kanyang mga kuhang-larawan ay nirerepresenta ng AP Images, Redux Pictures, at ng National Geographic Image Collection.

Pinangungunahan din ni Kike ang paggamit ng mga unmanned aerial system upang makalikha ng aerial photography bilang sining, at bilang kasangkapan sa pananaliksik at konserbasyon. Nakapag-akda na siya ng labing-isang aklat. Noong 2018, inilunsad ni Kike ang proyektong “Ang mga Pakikipagsapalaran ni Pili,” na may misyong lumikha ng mga aklat at iba pang materyales pang-edukasyon na magpapataas ng kamalayan ng mga bata sa mga pandaigdigang isyu sa kapaligiran at magtataguyod ng multi-linggwal na kakayahan sa pagbasa at pagsulat. Sa pakikipagtulungan ng mga lokal na NGO, dagdag pa ang suporta ng mga kumpanya at mambabasa, sa ngayon, nakapagbigay na ng 5,000 libreng bilinggwal na aklat sa mga batang naninirahan sa mga liblib na komunidad sa buong mundo.

Naging bahagi din si Kike sa mga siyentipikong ekspidisyon ng mga ilog sa Colombia, Brazil, at Peru. Sa paglipas ng mga taon, sumali siya sa maraming National Geographic Expedition—mula Spain at Patagonia hanggang Costa Rica at sa Amazon. Libangan din niyang magturo ng mga workshop sa potograpiya at naging panauhing-tagapagsalita na rin siya sa mga nangungunang institusyon gaya ng School of Visual Arts at Yale University.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: